GEGANT DÉU HADES

 

El gegant Hades és el déu de l’infern o inframón. Porta un casc que el fa invisible inspirat en un casc de bronze clàssic grec. A la punta del casc hi ha la cara dels 3 gossos del Cancerber, en referència a la figura mitològica que guarda l’infern. La part del pit i de l’esquena  del cos es veu  l’estructurà òssia del déu, en referència a l’esquelet i la mort. A la mà esquerra porta la barca de Caront i a la dreta tres monedes. Fa referència a que en la cultura grega els morts havien de pagar tres monedes a l barquer Caront per tal de que els portés a l’infern. El vestuari del déu és una túnica clàssica grega pròpia dels homes lliures.

 

 

 

 

Pes: 35 Kg

Alçada: 3,75 m

Data d'estrena: 25 d'abril del 2015

Constructora: Dolors Sans i Osete

Padrins: Gegants Romans o Vells de la ciutat de l'Hospitalet i Gegants Grecs o Nous de la ciutat de l'Hospitalet